Etsitkö palvelumuotoilu- ja sisustusarkkitehtuuritoimistoa?

Looking for a service and interior design agency?

Asiantuntemustamme ovat palvelumuotoilu, työpajat, designkonsultointi, sisustusarkkitehtuuri, graafinen suunnittelu, teollinen muotoilu ja digitaaliset mediaratkaisut. 

We offer service design, workshops, design consultation, interior architecture, graphic design, industrial design and digital media solutions.

Ratkaisemme tila-palvelu-ilme -kokonaisuuksia yhdessä asiakkaan kanssa. Konsultoimme muutostilanteissa palvelumuotoilun menetelmin. 

We find solutions for space, service and brand together with our customers. With our service design methods we help our customers to go through transformation phases.

Yhteys/Contact Pekka Toivanen +358 (0)40 529 1646